Logo

2. Kontaktopplysninger

Her ønsker vi navn adresser på søker og informasjon om kontakter, prosjektleder

 

2.1. Søker/Prosjekteier.

Fyll ut med navn ,adresse og e-post.

Organisasjonsnummer

Bankkontonummer som et eventuelt støttebeløp skal utbetales til

2.2. Kontaktperson

Fyll ut med navn ,adresse og e-post

2.3. Prosjektleder.

Fyll ut med navn ,adresse og e-post

 

 

 

 

Tilbake til "Om å søke"