Logo

Styret

STYRET I TELEMARK UTVIKLINGSFOND
Styret består av fem medlemmer. Fire valgt av fylkestinget og en oppnevnt av de åtte kommunene som nevnt over. Styret har ansvar for at fondets midler bidrar til best mulig resultater i henhold til vedtekter og retningslinjer for Telemark Utviklingsfond. Likeledes har styret ansvar for at administrativ kompetanse til å gjennomføre styrets bestemmelser er ansatt eller tilgjengelig.
 
ADMINISTRATIV LEDELSE
Telemark Utviklingsfond har ansatt daglig leder som rapporterer til styrets leder. Daglig leder har fullmakt til å hente inn nødvendig faglig assistanse når det er hensiktsmessig i forhold til fondets målsetning.