Telemark Utviklingsfond

Daglig leder:
Audun Mogen

Postadresse:
Postboks 2844
N-3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 8-10
N-3715 Skien

Telefon, mobil:
+47 913 88 396

E-post:
audun.mogen@vtfk.no