Vi ber om at søker fyller ut alle feltene:

1.1. Støtteordning.

Beskriv hvilke støtteordning det søkes på

1.2. Prosjekt

Navn og eventuelle nr på prosjektet eller tiltaket.

1.3. Søknadsbeløp

Oppgi beløpsstørrelse det søkes om

1.4. Kort beskrivelse.

  • Fyll ut en kortfattet beskrivelse hva det søkes om

  • Lag den så kort og informativ at en leser umiddelbart fanger opp formålet

1.5. Prosjektbeskrivelse.

  • Lag en utfyllende Prosjektbeskrivelse.

  • Del prosjektbeskrivelsen opp i naturlige hovedavsnitt