Her ønsker vi navn adresser på søker og informasjon om kontakter, prosjektleder

2.1. Søker/Prosjekteier.

Fyll ut med navn ,adresse og e-post.

Organisasjonsnummer

Bankkontonummer som et eventuelt støttebeløp skal utbetales til

2.2. Kontaktperson

Fyll ut med navn ,adresse og e-post

2.3. Prosjektleder.

Fyll ut med navn ,adresse og e-post