Under fanene til Spesifikasjon må søker lage tilstrekkelige beskrivelser slik at formålet og målene med prosjektet eller tiltaket kommer frem.

3.1. Bakgrunn/Mål

Beskriv bakgrunnen og  prosjektmålet

3.2. Forankring

Kort beskrivelse hvordan prosjektet er forankret i styre eller politiske organer.

Videre:

            3.2.1. Hvordan prosjektet/tiltaket kan relateres til formålet for TUF

            3.2.2.  Hvordan tiltaket er forankret mot fylkes og kommunale strategier            

            3.2.3. Hvilke støtteordninger kan det bevilges under i forhold til ESAS støttereglement

3.3. Organisering

Beskriv prosjektorganisering og eventuelle samarbeidspartnere

3.4. Aktivitet/målgrupper

Beskriv hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og hvilke målgrupper prosjektet eller tiltaket har

3.5. Resultat/effekter

Beskriv hvilke resultater og effekterprosjektet eller tiltaket forventer å få.

Sett opp mål for utvikling av ansatte, besøkende eller andre mengder søker mener er viktig å få frem

3.6. Nasjonale mål

Kryss ut og beskriv i henhold til spørsmål