De økonomiske forutsetningene er av avgjørende bedtydning om TUF skal bidra med midler. Søker må dokumentere at det er holdbare planer for prosjektet i en driftsfase.

Finansieringsplanen må vise et balansert forhold mellom egenkapital, lånefinansiering og tilskudd. TUF forventer at egenkapitalfinansiering i hovedsak skjer gjennom tilførsel av kapital. TUF godkjenner en sats på kr 600,- pr time for eget arbeid.

TUF skal ikke overta andre offenlige aktøreres ansvar for finansiering av prosjekter. TUF skal være utløsende for at tiltakene kan settes i gang. Som hovedregel vil TUF være den siste som utbetaler midler i finansieringsrekkefølgen.

 

4.1. Tidligere offentlig støtte

Dersom det tidligere er mottatt offentlig støtte si gi opplysninger om dette. Oppgi navn på støttegiver, beløp, type tilskudd og år tilskuddet er utbetalt

4.2. Tids/Milepælsplan

Oppgi start og sluttdato for prosjektet. Beskriv videre viktige milepæler og aktiviteter i prosjektet