Budeieveven er et nettverk for aktiv seterdrift som holder tradisjonen ved like og viderefører kunnskap til neste generasjon. Medlemmene utveksler erfaringer og samarbeider om formidling og salg. Telemark Utviklingsfond ser dette som viktig profilering av atelemark og har innvilget støtte til markedsføring.