Dalen Mekaniske har spesialisert seg på effektiv produksjon ved hjelp av moderne verktøymaskiner og robot-handtering. TUF bevilget støtte til etablering av nye og effektive produksjonslinjer.