Notodden Blues Festival har gjort byen kjent som bluesbyen både nasjonalt og internasjonalt. Festivalen er en enorm suksess. De folkevalgte har derfor bestemt at blues skal knyttes tett til Notodden, og at byen skal markedsføres som Notodden Bluesbyen. Samtidig var det slik at byen hadde behov for et nytt tidsmessig bibliotek, samt kulturskole og kino i egnende og moderne lokaler. På det grunnlaget ble tanken om å slå sammen blues med disse andre aktivitetene en naturlig konsekvens. Målet var å øke aktiviteten og forsterke Notodden som kulturkommune, samt å videreutvikle det unike med Notodden som nasjonal og internasjonale bluesby.

I innbydelsen til arkitektkonkurransen om Notodden Bok & Blueshus står bl a følgende å lese: “Bygget skal bli et brukshus som syder av aktivitet i alle hjørner og til alle døgnets timer, ikke en finstue. Det ønskes solide løsninger som tåler en støyt, med enkle materialer (…) prosjektet skal kunne gjennomføres med en svært nøktern kostnadsramme.”  Arkitektkonkurransen ble vunnet av Arkitektkontoret Børve og Borchenius As.

Huset vil romme flere funksjoner og en rekke organisasjoner: Notodden Blues Festival, Notodden Folkebibliotek, Notodden Kulturskole, Notodden Bluesmuseum, turristinformasjon, kino, konferansesal, Europas Blues Senter, Norsk Blues Union, Juke Joint Studio, Blues Music Club, Bluestown Records, bluesshop og cafe. Notodden Bok & Blueshus vil uten tvil  forsterke Notoddens stauts som kulturby og et som et senter for bluesinteresserte i Norge og Europa!