Protokoll fra styremøte nr 1 den 02.04.2013

Styremøte via mail for godkjenning av årsmelding