Styret behandlet kun årsoppgjøret 2013 på dette styremøte.

Protokoll fra styremøte nr 2 den 28.03.2014