Saksliste styremøte nr 2 den 28.02.2013

Protokoll styremøte nr 2 den 28.02.2011

Prosjektet er i etterkant avlyst, det bevilgede beløp er da trukket tilbake.