Følgende saker ble behandlet på styremøte den 17.12. 2014

Sak 32/2014 Referat fra styremøte nr 5

Sak 33/2014 Revidert Budsjett 2014

Sak 34/2014 Budsjett 2015

Sak 35/2014 Søknad fra AT Terminal AS

Sak 36/2014 Søknad fra Tinn Kommune

Sak 37/2014 Søknad fra Telemark Alpin

Sak 38/2014 Søknad fra Safelink AS

Sak 39/2014 Søknad fra Kongsberg Devotekl AS

Sak 40/2014 Avklaring av bevilgning til Telemark Offshore

Sak 41/2014 Søknad fra Racom AS

Sak 42/2014 Søknad fra Optimsubsea AS

 

Saksliste styremøte nr 6 den 17.12. 2014

Protokoll fra styremøte nr 6 den 17.12.2014