Saksliste styremøte nr 6 den 24.10.2011

Protokoll fra styremøte nr 6 den 24.10.2011

Prosjektet er senere avlyst av søker, tilskuddet er trukket tilbake.