Styremøte nr 1 den 15.02.2023

Protokoll fra styremøte 1

Se mer

Styremøte nr 2 den 05.06.2023

Protokoll fra styremøte 2

Se mer

Styremøte nr 3 den 07.09.2023

Protokoll fra styremøte 3

Se mer

Styremøte nr 4 den 18.10.2023

Protokoll fra styremøte 4

Se mer

Styremøte nr 5 den 19.12.2023

Protokoll fra styremøte 5

Se mer