Styremøte nr 1 den 16.02.2022

Protokoll fra styremøte 1

Se mer

Styremøte nr 2 den 23.03.2022

Protokoll fra styremøte 2

Se mer

Styremøte nr 3 den 25.05.2022

Protokoll fra styremøte 3

Se mer

Styremøte nr 4 den 24.06.2022

Protokoll fra styremøte 4

Se mer

Styremøte nr 5 den 04.10.2022

Protokoll fra styremøte 1

Se mer

Styremøte nr 6 den 08.12.2022

Protokoll fra styremøte 2

Se mer