Fisken produseres så miljøvennlig og bærekraftig som overhodet mulig. All foring foregår med batteridrevet utstyr som drives av solceller og vindkraft. Røya i Fyresvatn er også svært motstandsdyktig og får verken medisiner eller vaksiner av noe slag. Den er genetisk lik villfisken og gjør derfor ingen skade dersom noen skulle rømme. 
 
Rogn fra villfisken i Fyresvatn er opphavet til fisken i merdene. Rogn blir klekket ut og yngelen blir foret i ett resirkluseringsanlegg på land før den settes ut i merder i Fyresvatn. Fisken er i alt ni måneder i anlegget på land. Deretter seksten måneder i merder i Fyresvatn før den slaktes og er klar for markedet. Da skal fisken helst ikke veie under 1,2 kg. 
 
Telemarkrøye AS er et spennende prosjekt som kan bety mye for Fyresdal og som Telemark kan være stolt av. Kunder pr i dag er, foruten Aketun Fisk, Bama Storkjøkken og det blir arbeidet iherdig med å få på plass flere.