Tiden er inne for å bygge ny turisthytte på Mogen. DNT Telemark gav Snøhetta og Aspla1n Viak i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie. Resultatet har blitt en hytte som føyer seg fint inn i terrenget og produserer mer energi enn den forbruker. Nye Mogen vil kunne sette standarden for framtidig hyttebygging. Telemark Utviklingsfond ser dette som viktig profilering for turistfylket Telemark og innvilget støtte til forprosjektet.