Saker som ble behandlet på dette styremøte:

Sak nr 22 Telemark Offshore

Sak nr 23 NC Spectrum

Sak nr 24 Kulturlandskapssenter Hjartdal

Sak nr 25 Kanalmarina Dalen

Sak nr 26 Dalen Mekaniske

Sak nr 27 Silmag Production

Saknr  28 Telemark Offshore søknad 2014

Sak nr 29 TFK-Tårnbrygga

Sak nr 30 TFK.arrangement

Sak nr 31 Faste bidrag fra 2016

 

Saksliste styremøte nr 5 den 22.09.2014

Protokoll fra styremøte nr 5 den 22.09.2014